O nás

„Pravý účel není v podstatě nic jiného, než aby naše škola byla dílnou lidskosti a předehrou života. Aby zde probíhalo vše, co člověka činí člověkem.“

 Jan Amos Komenský

Naše vize

Chtěli bychom být školou, která je otevřeným místem, pro všechny, kteří  se spolupodílí na výchově a vzdělávání dětí, místem, kde panuje tolerance, porozumění, přátelství a vzájemný respekt. Školou, která je bezpečná, podnětná, inspirující, tvořivá a podporující rozvoj celé osobnosti dítěte.
Místem, kde jsou děti šťastné, vedené k estetickému cítění, ke zdravému pohybu a lásce k přírodě

O nás

Mateřská škola se nachází  uvnitř obce, v blízkosti zastávky ČSAD. V blízkém i vzdálenějším okolí je krásná příroda s rozmanitými biotopy. Na členitou školní zahradu v přírodním stylu navazuje dětské hřiště, sportovní areál a nedaleko je také lanové centrum.
Jednopodlažní budova byla přestavěná z vojenských garáží a 1. září 2012 byl zahájen provoz mateřské školy. V budově školy je třída s pracovním prostorem vybaveným stolky a židlemi, která slouží zároveň jako jídelna. Na třídu navazuje herna s různými koutky a galerií, která slouží k odpočinku dětí. Třída i herna jsou vybaveny ergonomickým nábytkem a hračkami pro všechny věkové skupiny.

Mateřská škola Krásná je příspěvkovou organizací, jejímž statutárním zástupcem je ředitel a zřizovatelem je obec Krásná.