V úterý 14. května 2024 jsme v rámci projektu EVVO pro školy navštívili Přírodní zahradu paní Dvořákové ve Třech sekerách. Po milém přivítání a s kočičí průvodkyní nás čekalo spoustu překvapení a zajímavostí v kouzelné zahradě paní Kateřiny. Dozvěděli jsme se, proč se neseká všechna tráva, co se ve vysoké trávě ukrývá, kdo v ní žije. Jak se jmenují broučci, mandelinky, larvy i rozmanité poletuchy. V hmyzích domečcích jsme pozorovaly včely samotářky i broučky. Velmi zajímavý byl i škvoří domek a informace o tom, jak jsou škvoři užiteční, a k čemu potřebují ,,kleštičky“. Dozvěděli jsme se, jaký ptáček nebo netopýr, hnízdí v té či oné budce a proč. Také už víme, proč nekrmit ptáky v létě, a jak správně připravit pro ptáčky pítka. Na vlastní ruce jsme si vyzkoušeli, jak hřeje kompost, co se v něm děje a jak žížaly pomáhají s kompostováním. Nevíce nás ale bavilo dloubání v hlíně, koukání pod kameny a objevování živočichů, kteří tam žijí, a jejich pozorování lupou. Už víme, že na zahradě nejvíce škodí Plzák španělský, naši slimáčci jsou naopak přátelé zahrady. Bavilo nás i zahradní jezírko s vodními plži, lovení pijavic, bruslařek a potápníků byl taky velký zážitek. Po objevování a bádání jsme všechny ,,potvůrky,, v pořádku vrátily do jejich úkrytů a poobědvali vlastnoručně opečené špekáčky na ohni. Po obědě nás ještě čekala prohlídka přírodnin a přírodních kuriozit v malém přírodním muzeu, které je také součástí zahrady. Domů jsme si odvezli hodně zážitků a už teď se těšíme na Kateřinu a její vyprávění o včelách, čmelácích a jiných opylovačích.