Děti si ve výtvarné dílně vyzkoušely několik výtvarných technik. Pracovaly s křídou, barvou, papírem. Roztíraly, tupovaly a lepily. Výsledek si můžete prohlédnout v naší malé školkové galerii.