Gratulujeme Vašíkovi Mendoňovi za získaní zlaté medaile v cyklistickém závodu. A přejeme radost ze sportu, pevné zdraví a další podobné úspěchy.