Gratulujeme Vašíkovi Mendoňovi, za skvělé umístění v Ašském Bejbykapu. Velmi nás potěšilo, že se o svůj úspěch přišel podělit i do naší školky.  A přejeme radost ze sportu, pevné zdraví a další podobné úspěchy.