Masopustní veselí pokračovalokarnevalem masek. Do MŠ přišly krásné, roztodivné i náročné masky. Tancovalo se, hrálo, bláznilo a dělali jsme taškařice. Paní Kuzmová nám přinesla výbornou sladkou maškrtku a karnevalový perník. Děkujeme paní Kuzmové a všem rodičům, že dětem připravily nádherné masky.