Ve ČTVRTEK 16. května a 6. června 2024 se v rámci projektu ,,JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU,,  v naší MŠ uskutečnilo další setkání s animátorkou TÝNOU, které celé proběhlo v německém jazyce.

V dopolední animaci Týna navázala na předchozí program, děti si zopakovaly hry s obrázky, předměty, barvami a počítáním do pěti. Kouzelný kufr tentokrát vykouzlil obrázky částí těla. Nová slovíčka si děti ukazovaly i na svém těle a trénovaly s písničkou a pohybem. Zajímavá byla i smyslová hra najdi podle sluchu, hledej očima.

Třetí setkání opět navázalo na předchozí animaci, děti si zopakovaly známá slovíčka, pracovaly s obrázky, hrály pohybovou hru hlava, ramena. Při kreativní hře s kartičkami, které si děti vybarvovaly dle vlastní fantazie, opakovaly části těla a obličeje. Při společné výtvarné hře dotvářely obrys těla MONSTRA, nalepovaly na něj své kartičky a při tom tvořily jednoduché věty v německém jazyce. Projektový den jsme ukončily pohybovou improvizací, tancem MONSTER.