Masopustní veselí jsme začali  posvícením. Koláče jsme s dětmi tvořily, skládaly ale také napekly. V závěrečném masopustním průvodu jsme je rozdávaly místním obyvatelům, za doprovodu tradičních masopustních písní.