V rámci programu polytechnického vzdělávání Malá digitální univerzita – DIGI bez DIGI proběhl v pátek 1. března 2024 v naší MŠ projektový den Logické hry II.

Děti si opět procvičily informativní a logické myšlení při skládání sudoku nebo orientaci ve čtvercové síti, do které umísťovaly předměty nebo obrázky dle pokynů.

Projektový den se velmi líbil, byl plný nových zážitků a zkušeností.