V pátek 15. března 2024 navštívily děti z naší MŠ Klášter v Teplé. V Hroznatově akademii byl pro nás připraven velmi hezký a zajímavý interaktivní program, kterým nás provázela ilustrátorka Kateřina Sechovcová, hostem tohoto pořadu byla violoncellistka Evelyn Aguirre Arava, původem z Chile. Děti se dozvěděly o violoncellu odkud pochází, jak se vyrábí, jak se na něj hraje. Animátorka pořadu dětem představila obří kouzelnou knihu, do které vstoupily všechny děti bránou příběhu. Celé vyprávění bylo podkresleno hudbou, hrou na violoncello. První cesta v knize dovedla děti do slunné Itálie k mistru houslaři, u kterého se violoncello zrodilo. Děti pomáhaly celý příběh dotvářet, zahrály si zajímavé role, ale také se učily a dozvěděly mnoho zajímavého. Další putování bylo do rodné země Evelin, do Chile, cesta vedla okolo mořského pobřeží, pouští i Andami a děti poznávaly zvířata, která zde žijí. Na jezeře si za doprovodu skladby Labuť, děti zatančily ladný labutí tanec a stačilo jen otočit stránku kouzelné knihy a mohli jsme cestovat časem. A bylo tu baroko, v krásném pokoji byli nádherně oblečení hosté s vysokými parukami. Děti si také nasadily paruky a rázem se ocitly na bále, kde se naučily první taneční kroky a pukrle. Za doprovodu skladby Johana Sebastiana Bacha děti tančily, ukláněly se a prožívaly atmosféru dávných napudrovaných časů. Jen se otočila stránka knihy a vše bylo pryč a nás čekal koncert vážné hudby. Po krátké lekci o etiketě, se děti šly připravit na slavnostní událost. Po koncertě děti zatleskaly, zvolaly bravo a Evelyn obdarovaly ilustrovanou květinou z knihy a pak se kouzelná kniha se zavřela, náš příběh byl u konce. Naše dojmy jsme ještě nechali doznít při procházce klášterním dvorem a parkem a pak už nás odvezl autobus zpět do Krásné.

Pořad jsme mohli navštívit díky projektu Karlovarského kraje, Vzdělávání dětí a mládeže v kultuře.