česko-saský kooperační projekt financovaný z prostředků EU v rámci programu INTERREG, jeho cílem je přiblížení jazyka a kultury sousední země dětem saského a českého příhraničí.

VE ČTVRTEK 9. 5. 2024

 se v rámci projektu ,,JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU,,  v naší MŠ uskutečnilo první setkání s animátorkou KRISTÝNOU, které bylo ,,ochutnávkou“ česko-německé jazykové animace s tzv. stínováním.

Projektová dopolední „ochutnávka“ byla v režii jazykové animátorky, která s dětmi zrealizovala zajímavé hry cíleně zaměřené na jazyk sousední země, vzájemnou interakci a komunikaci. Kristýna představila dětem svůj kouzelný kufřík s předměty, barvami, obrázky a slovy. Při hře využívala metody prožitkového učení a kinesteticko- učebního stylu, děti se učily pojmenovávat předměty i obrázky německými výrazy, porovnávaly, vyhledávaly, přiřazovaly předměty, obrázky, barvy, množství. Hry a činnosti byly výborně připravené a srozumitelné, děti chápaly instrukce v odlišném jazyce a s nadšením se zapojily do všech aktivit. Zajímavé bylo, že děti vedly s animátorkou živý dialog při hrách, pobytu venku i při společném obědě, přestože používaly odlišný jazyk. Jejich vzájemná komunikace byla živá a radostná. Těšíme se na další setkání, protože máme společné plány a naše spolupráce bude pokračovat.