Překrásný podzimní den nás pozval do přírody. Děti z mateřské školy v Krásné, přinesly zvěři ke krmelci do lesa nasbírané kaštany a žaludy.