1.září přijela za dětmi do školky kouzelnice, děti se zapojily do kouzlení. Měly možnost kouzlit s barvami a ty se měnily podle jejich přání. Na konci jsme kouzelnici obdařili hlasitým potleskem.