V pondělí 2. října jsme si poprvé po rekonstrukci krásenské Sokolovny mohli zacvičit v místní tělocvičně na příjemném povrchu molitanových podložek. Po zahřátí si děti vyzkoušely chůzi a běh mezi metami s předáváním míče, nacvičovaly přehazování třepetalek a PVC drátěnek. Házely a chytaly míč ve dvojici, vyzkoušely techniku pinkání a na závěr se seznámily s kostičkovým cvičením. Díky velkému prostoru Sokolovny máme možnost zařadit do pohybových činností další pestré aktivity i v době nepřízně počasí nebo v zimním období.