ZÁKLADY NEUVÁŽENÉHO CHOVÁNÍ NA INTERNETU

 ROZVOJ LOGICKÉHO A INFORMATIVNÍHO MYŠLENÍ

 

Projekt DIGI bez DIGI je v naší MŠ realizován díky spolupráce a velké podpory obce.

 

V MŠ se uskutečnil interaktivní workshop pro pedagogy, proběhnou dva projektové dny pro děti, MŠ získala velice zajímavou didaktickou sadu originálních výukových pomůcek.

V rámci programu polytechnického vzdělávání Malá digitální univerzita, DIGI bez DIGI proběhl v pátek 9. února v naší MŠ projektový den Logické hry I.

Děti se jednoduchým, názorným způsobem a s originálními pomůckami seznámily se čtvercovou sítí, na které si hravou formou prověřily principy sudoku, procvičily osovou souměrnost v prostoru. Prožitkovou hrou, kinesteticko-učebním stylem si v rolích robotů nebo programátorů procvičovaly informativní a logické myšlení. Při práci ve skupinách si osvojovaly znalosti a orientaci ve čtvercové síti, na kterou umísťovaly předměty nebo obrázky dle pokynů nebo mapy. Během hry se postupně stupňovala náročnost úkolů, které zvládaly i některé mladší děti. Už teď se všichni těšíme na další projektový den Logické hry II., který se uskuteční 1. března u nás v MŠ.