Lesní pedagogika LLPKV
16. 04. 2024
Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary, p. o.

V rámci projektu EVVO pro školy, Karlovarského kraje jsme uskutečnili zajímavý výlet do Karlových Varů na program Za zvířátky do obory. Prošly jsme se lesem s oborami. Jeleny jsme zahlédly jen z dálky, v jejich skrýších je prozradilo mohutné paroží, ale nepodařilo se nám je přilákat ani na jablíčkové a mrkvové pamlsky. Zato jsme měly štěstí a spatřily z úplné blízkosti celou skupinu jelenců. Přestože jsou velmi plaší, nechali se od nás i nakrmit. Pak jsme navštívily oboru daňků, které jsme krmily z vysoké lávky, toto místo nám umožnilo rozhled nad oborou i daňky. Pro dobroty, které jim přivezly děti, si přišli statní samci, kteří už měli shozené paroží a krásné samice daněly hnědé i bílé. Cestou nás provázela lesní pedagožka Adélka, která vyprávěla dětem mnoho zajímavého ze života lesní zvěře. V učebně nám také ukázala sbírky dřevokazného hmyzu, brouků i nádherných, u nás žijících motýlů. Na různých druzích paroží a parůžků nám ukázala a popsala rozdíly a děti hádaly, kterému ze zvířat patří. Vycházku do obory chceme všem doporučit, určitě se vám bude líbit jako rodinný výlet.