přihlásit do LYFLE lockadministrace
MŠ Krásná

Spolu se sněhovými vločkami jsme se v pátek 1. prosince přenesli do kouzelné atmosféry Vánoc na zámek Kynžvart.

Programem TAJEMSTVÍ VÁNOČNÍCH NOCÍ A SVÁTKŮ SVĚTEL nás provedl Adam, který nám ukázal v hodovním sále svátečně prostřenou tabuli, vyprávěl nám o štědrovečerních pochutinách, prozradil tajemství krušnohorského obloukového svícnu a předvedl krušnohorského hornického Louskáčka v slavnostní uniformě, nechyběl ani permoník na voňavé františky s fajfkou. V zámecké kapli nám Adam vyprávěl příběh o narození Ježíška, provoněl kapli františkem.  Prohlédli jsme si vystavené terasové jesličky, a pak děti dostaly dekorace nebo kostýmy a společně v kapli vytvořily živý obraz betléma. Nakonec si děti v zámecké dílničce vyrobily vlastní purpuru z voňavých bylin a šípků. Po malém občerstvení nás čekala cesta zpět domů, pohádkově zasněženou krajinou.

Výlet se uskutečnil v rámci Projektu vzdělávání dětí a mládeže v kultuře Karlovarského kraje.

Ve čtvrtek 2. listopadu 2023 se v rámci projektu Tandem uskutečnilo podzimní Svatomartinské setkání s kamarády naší partnerské MŠ Mikita Adorf. Ve spolupráci s obcí jsme program projektového dne zrealizovali v Sokolovně v Krásné. Děti zahrály divadlo dětem, v rolích se střídaly děti české, německé a dvojjazyčný příběh o dobrém skutku Martina jsme zakončili písněmi o Martinovi. Po martinské hostině se toto téma prolínalo do všech dalších činností, děti procházely martinské cesty, zdolávaly překážky nebo probíhaly koňské dráhy. Přehazovaly větrnice přes větrný vrh z holčičí vesničky do klučičí vsi, rámusily jako podzimní vichr a když se fičák uklidnil, všichni zpívaly melodické písničky v rozmanitých zvířecích jazycích. V koutku pro šikovné ruce holčičky i kluci vázali, provlékali a uzlíkovali svým koníkům barevné přízové hřívy. Na závěr obdarovaly naše děti své německé kamarády bílými koníky s tajným přáním, aby i k nám brzy přijel Martin na bílém koni. Po obědě u nás ve školce pak nasedli naši hosté do autobusu a hurá domů.

V úterý 31. října 2023 jsme v rámci projektu Karlovarského kraje ,,Vzdělávání dětí a mládeže v kultuře“, navštívili Chebské muzeum. V prostředí výtvarné dílny nás paní Pečárková provedla světem loutek, seznámila nás se základními typy loutek, ukázala, jak si vyrobit jednoduchou loutku z papíru, vařečky či šátku. Seznámila nás s loutkami Spejbla a Hurvínka a příběhem jejich tvůrce, řezbáře pana Noska. Zhlédli jsme pohádku s těmito světově známými postavami. Děti si ve výtvarné dílničce vybarvily svou plošnou loutku a jako dárek si odnesly publikaci s pracovními listy a omalovánku Hurvínka.

 

V pondělí 2. října jsme si poprvé po rekonstrukci krásenské Sokolovny mohli zacvičit v místní tělocvičně na příjemném povrchu molitanových podložek. Po zahřátí si děti vyzkoušely chůzi a běh mezi metami s předáváním míče, nacvičovaly přehazování třepetalek a PVC drátěnek. Házely a chytaly míč ve dvojici, vyzkoušely techniku pinkání a na závěr se seznámily s kostičkovým cvičením. Díky velkému prostoru Sokolovny máme možnost zařadit do pohybových činností další pestré aktivity i v době nepřízně počasí nebo v zimním období.

 

V rámci projektu Tandem jsme ve středu 27. září byli na návštěvě v partnerské školce v německém Adorfu. Děti si pro nás připravily společné zpívání ,, Je krásné dobré ráno, Svítí sluníčko a je krásně modrá obloha,, ve čtyřech jazycích. Poté následovalo ovocné a zeleninové občerstvení a společné stavění stromu, domů, věží a jiných staveb z dřevěných trámků. Děti si prohlédly všechny kouty školní zahrady, herní prvky, ale také zednický, pěstební a chovatelský koutek. Když si děti pohrály, byl čas na společný oběd na zahradě. Sluníčko nám přálo, den byl pohodový, příjemný a výlet se nám vydařil. U kamarádů se nám líbilo, připravené aktivity a hezkou atmosféru ocenily naše děti potleskem a to byl čas se rozloučit a odjet autobusem zpět do naší školky.

Ve středu 20. září 2023 navštívily děti z naší MŠ státní zámek Kynžvart. Tento výlet jsme uskutečnily díky projektu „Vzdělávání dětí a mládeže v kultuře“, Dopravu autobusem nám hradil Karlovarský kraj.

Zámecký program Princezny, princové a jejich svět navazoval na naše téma o etiketě. Volně pokračoval v naší pohádkové motivaci O drakovi, kterého je lepší pozdravit. Děti si na zámku prohlédly komnaty a honosné prostory, dozvěděly se o etiketě knížat a princezen, povídaly si o slušném chování, zdvořilostních slovech, o stolování. Prohlédly si knihovnu a pracovnu knížete Metternicha, dozvěděly se nové a zajímavé informace o razítkovém podpisu s iniciálami a prohlédly si erb se znakem tří mušlí. V hodovním sále obdivovaly nádherně bohaté sváteční tabule a poslechly si také klavírní skladbu v podání průvodce Filipa. Na závěr byly děti obdarovány mořskou mušlí a v zámecké zahradě si užily malý zámecký piknik.

V pondělí 26.6. 2023 se děti z naší MŠ opět sešly s kamarády ze školky Mikita Adorf. Společně jsme všichni  navštívili přírodní muzeum, Landwust skanzen/Eubabrunn, kde si děti mohly prohlédnout a pohladit hospodářská zvířata, podojit model krávy a utlouct máslo ze smetany. Díky krásnému počasí a zajímavému prostředí to byl pro děti nevšední zajímavý zážitek. Akci jsme zakončili společným obědem.

 

 

 

V pondělí 19.6. 2023 jsme se všichni z mateřské školy vypravili, na dobrodružnou turistickou výpravu na hrad v Podhradí. Cestou děti nacházely indicie a plnily úkoly. Odměnou jim v cíli byl nalezený poklad.

 

Gratulujeme Vašíkovi Mendoňovi za získaní zlaté medaile v cyklistickém závodu. A přejeme radost ze sportu, pevné zdraví a další podobné úspěchy.