Rady rodičům

Co dělejte…

(rady pro rodiče před nástupem do mateřské školy)
 • Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je.
 • Zvykejte dítě na odloučení. Dítě potřebuje pocit, že se na Vás může spolehnout. Chybou je, vyplížit se tajně z domu. Dítě se cítí zrazené a strach z odloučení se prohlubuje.
 • Veďte dítě k samostatnosti zvláště v hygieně, oblékání a jídle. Pokud má dítě chodit do školky rádo, musí k ní mít kladný vztah.
 • Pokud dítě bude plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat.
 • Dejte dítěti s sebou něco osobního.
 • Plňte své sliby – když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít.
 • Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci Vy. Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu u rodičů. Platí tu, že zbavit se své úzkosti znamená zbavit dítě jeho úzkosti. Případně se dohodněte, že dítě do školky bude vodit ten, který s tím má menší problém.
 • Promluvte s učitelkou o možnostech postupné adaptace dítěte – dítě ze začátku může přijít jen na kratší čas (hodinu) apod.

Co nedělejte…

 • Vyhněte se negativním popisům, jako „tam tě naučí poslouchat“, „tam se s tebou nikdo dohadovat nebude“ apod.
 • Nikdy školkou dítěti nevyhrožujte.
 • Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny předem. Odměny by se neměly stát každodenním pravidlem.